top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Phật Học Tinh Hoa

Nhà Xuất Bản TRẺ - Ấn hành

Phật Học Tinh Hoa
Tác giả: THU GIANG - NGUYỄN HUY CẦN
Nhà xuất bản : TRẺ - Ấn hành
Người đọc : PHẠM HÙNG
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 11
Thông tin chi tiết :

- TRACK 1 : LỜI NHÀ XUẤT BẢN - TRACK 2: CHƯƠNG THỨ HAI - Những điều kiện tinh thần của người Phật học - TRACK 3 : CHƯƠNG BA - A/. Kinh Điển Phật Giáo - TRACK 4 : CHƯƠNG TƯ - Duyên Sinh quan - TRACK 5 : C. HẰNG VÀ CHUYỂN - TRACK 6 - CHƯƠNG THÚ NĂM - A./ Bình d0a83ng quan - TRACK 7 : CHƯƠNG THÚ NĂM - B/. Trí Huệ Bát nhã - TRACK 8: NIẾT BÀN LÀ GÌ ? - TRACK 9: Phụ Lục - Những Phương thức tu hành - TRACK 10 : PHẬT GIÁO VỚI VẤN ĐỀ THIỆN ÁC .

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM