top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Toán. Lớp 8 - Tập Một - Người đọc : Phương Anh
Tác giả: Tổng chủ biên: Trần Nam Dũng - đồng chủ biên: Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh, đồng biên soạn: Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiền, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2023
Người đọc : Phương Anh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 74
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 2: Các phép toán với đa thức nhiều biến - Track 3 : Bài 3 : Hằng đẳng thức đáng nhớ - Track 4 : Bài 4 : Phân tích đa thức thành nhân tử - Track 5 : Bài 5 : Phân thức đại số - Track 6 : Bài 6 : Cộng, trừ phân thức - Track 7 : Bài 7 : Nhân, chia phân thức - Track 8 : Phần Hình học và Đo lường - Track 9 : Chương 3 Hình học phẳng - Track 10 : Bài 3 - Hình thang - hình thang cân - Track 11 : Bài 4 - Hình bình hành - Hình thoi - Track 12 : Bài 5 - Hình chử nhật - Hình vuông - Track 13 : Chương 4. Phần Một số yếu tố thống kê và xác suất - Track 14 : Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu - Track 15 : Bài 3. Phân tích dữ liệu - Track 16 : Hoạt động Thực hành và trãi nghiệm

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM