top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Con gái Đức Phật . Người đọc : Hướng Dương - Pháp danh Hạnh An
Tác giả: Tỳ-khưu Giới Đức - Minh Đức Triều Trong Ảnh
Nhà xuất bản : ...
Người đọc : Hướng Dương - Pháp danh Hạnh An
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 100
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời thưa - Track 2 : Tỳ-khưu-ni - Track 3 : Thánh nữ - Track 4 : rồi về nhà chồng - Track 5 : có một việc trọng đại - Track 6 : Tỳ-khưu-ni Thê ma - Track 7 : Tỳ-khưu-ni U Ba ra Ba Na - Track 8 : Hoàng Hậu Sha-ma-ra-ti - Track 9 : Buổi chiều - Track 10 : Nói về thứ hậu - Track 11 : Tỳ-khưu-ni Đa-ma-ni-a - Track 12 : Nữ thánh đệ tử - Track 13 : Chuyện cô Sirima - Track 14 : Tỳ-khưu-ni Vada - Track 15 : Tỳ-khưu-Patacara - Track 16 : Tỳ-khưu-Ni-Am-pa-li - Track 17 : Tỳ-khưu-Ki-sa - Track 18 : Nhân duyên đẹp - Track 19 : Cận sự nữ - Track 20 : Tỳ-khưu-ni Suba

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM