top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bùn và nước - Nguyên tác: Mud and water. Người đọc Hướng Dương pháp danh Hạnh An
Tác giả: Tuyển tập Các bài giảng của Thiền sư Bassui - Người dịch : Thái An
Nhà xuất bản : ...
Người đọc : Hướng Dương pháp danh Hạnh An
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 78
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời giới thiệu - Track 2 : Bình luận về các bản văn - Track 3 : Phần I. Truyền ngoài Kinh điển thông qua ngôn từ - Track 4 : Sao chép Kinh điển - Track 5 : Phân biệt một vị thầy Tạp Kiến - Track 6 :Phần II. Phần A Di Đà - Track 7 : Ý nghĩa của việc tạt tượng Phật - Track 8 : Thần lực của Quán Âm - Track 9 : Phần III. Về phân biệt Chính Kiến - Track 10 : Nhìn nhận lời Chư Tổ như thế nào? - Track 11 : Phương tiện nào tốt hơn - Track 12 : Phần IV. Hãy truy xét tâm - Track 13 : Gửi một người sắp chết

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM