top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Chuyên đề Học Tập NGỮ VĂN - Lớp 11 - Người đọc : Định Phương
Tác giả: Chủ biên Nguyễn Thành Thi, Đồng biên soạn : Trần Lê Duy, Đoan Lê Giang, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2023
Người đọc : Định Phương
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 78
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : III. Tìm hiểu cách thức ... (Trang 11) - Track 3 : Phần thứ hai ... ( Trang 22) - Track 4 : Chuyên đề 2... ( Trang 34 ) - Track 5 : Phần thứ ba ... (Trang 48) - Track 6 : Chuyên đề 3 ... (Trang 60 ) - Track 7 : Phần thứ hai ...(Trang 70 )

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM