top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

SACH NÓI PHÁP LUẬT - Quyển 06 - Người đọc : Định Phương
Tác giả: ...
Nhà xuất bản : ...
Người đọc : Định Phương
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 464
Thông tin chi tiết :

Track 1 : - Luật Việc làm - Luật Căn cước công dân - Luật giao thông đường bộ 1/2 - Luật giao thông đường bộ 2/2 - Luật thi hành tạm giữ tạm giam 1/2 - Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2/2 - Track 2 : Luật Căn cước công dân - Track 3 : Luật giao thông đường bộ - Track 4 : Chương 3: Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - Track 5 : Luật thi hành tạm giữ tạm giam - Track 6 : Chương 4: Chế độ của người bị tạm giữ , người bị tam giam

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM