top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

SÁCH NÓI PHÁP LUẬT - Quyển 05 - Người đọc : Hải Hưng
Tác giả: ..
Nhà xuất bản : ..
Người đọc : HẢI HƯNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 493
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Sở Tư Pháp TP.HCM & Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người mù trân trọng giới thiệu chương trình Sách nói Pháp luật - Nội dung : Luật Trợ giúp Pháp Lý - Track 2 : Sở Tư Pháp Tp.HCM ...- Luạt tín ngưỡng tôn giáo - Track 3 : Chương 6 : Hoạt động tôn giáo - Track 4: Sở Tư Pháp TP.HCM & Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người mù trân trọng giới thiệu chương trình Sách nói Pháp luật - Nội dung - Luật tiếp cận thông tin - Track 5 : Sở Tư Pháp TP.HCM & Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người mù trân trọng giới thiệu chương trình Sách nói Pháp luật - Nội dung - Luật trưng cầu ý dân

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM