top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

SÁCH NÓI PHÁP LUẬT - Quyển 04 - LUẬT BIỂN VIỆT NAM
Tác giả: ..
Nhà xuất bản : ..
Người đọc : Trung Can
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 180
Thông tin chi tiết :

Track 1 : Luật Biển Việt Nam * Luật Quốc phòng * Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh * Luật dân quân tự vệ * Luật an ninh Quốc gia * Luật Biên giới quốc gia *Pháp lệnh Lực lượng dự bị đông viên - Track 2 : Luật Quốc phòng - Quốc Hội số 39/2005 - Track 3 : Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh - Quốc Hội, Luật số 30 /2013 - Track 4: Luật dân quân tự vệ . QUỐC HÔI số 43 /2009/QH12 - Track 5 : Luật Nghĩa vụ quân sự - Track 6 : Luật an ninh Quốc gia - Track 7 : Luật Biên giới quốc gia - Track 8 : Pháp lệnh Lực lượng dự bị đông viên

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM