top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

SÁCH NÓI PHÁP LUẬT - QUYỂN 3 - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI
Tác giả: ...
Nhà xuất bản : ..
Người đọc : NHƯ MINH
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 121
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TP.HCM & THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BỘ CH NOI PHÁP LUẬT - QUYỂN 3 GỒM : Bộ Luật Lao động, Luật Bảo Hiểm xã hội .Luật an toàn vệ sinh Lao động, - Track 2 : Bộ Luật Lao động - Track 3 : Bộ Luật Lao động - Điều 78 - Track 4 : Bộ Luật Lao động - Điều 156 - Track 5 : Bộ Luật Lao động _Chương 12 - Track 6 : Luật Bảo hiểm Xã Hội - QUốc hội - Track 7 : Luật Bảo hiểm Xã Hội - Điều 35 - Track 8 : Luật Bảo hiểm Xã Hội - Điều 86 - Track 9 : Luật an toàn vệ sinh lao động - QUốc Hội - Track 10 : Luật an toàn vệ sinh lao động - Điều 24 - Track 11 : Luật an toàn vệ sinh lao động - Điều 55

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM