top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

SACH NÓI PHÁP LUẬT - Quyển 1 - HIẾN PHÁP LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Tác giả: ..
Nhà xuất bản : ..
Người đọc : Hướng Dương
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 117
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TP.HCM & THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BỘ SACH NOI PHÁP LUẬT - QUYỂN 1 GỒM : HIẾN PHÁP LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT , LUẬT HỘ TỊCH , VÀ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH . - Track 2 : Hiến Pháp - CHương 5 : QUốc Hội - Track 3 : Luật Người khuyết tật . Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - Track 4 : Luật Người Khuyết tật - Chương 4 - Track 5 : Luật Hộ Tịch - Cộng Hòa XHCNVN - Hà Nội - Track 6 : Luật Hộ Tịch - Chương 3 - Đăng Ký hộ tịch - Track 7 : Luật Hôn nhân và Gia đình . Cộng Hòa XHCN VN - Track 8 : Luật Hôn nhân và Gia đình - Chương 4 - Track 9 : Luật Hôn nhân và Gia đình - Chương 6

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM