top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Hiểu biết chính mình - Người đọc : An Đồng

Nhà Xuất Bản Phương Đông ấn hành năm 2013

Hiểu biết chính mình - Người đọc : An Đồng
Tác giả: Ngô Đức Vượng
Nhà xuất bản : Phương Đông ấn hành năm 2013
Người đọc : An Đồng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 37
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Sự khác nhau cơ bản - Track 2 : 2-/ Tầng Thứ hai : Thể năng lượng - Track 3 : II. Con người : Thực tế vô cùng bí ẩn ... trang 68 - Track 4 : III. Luật Âm - Dương . Ngũ hành nơi con người ..... trang 84 - Track 5 : IV. Tìm hiểu não bộ của con người .... trang 128 - Track 6 : V. Các trung tâm của cơ thể con người ... trang 159 - Track 7 : VI. Bàn về tư thế đứng thẳng ở loài người ...........trang 201 - Track 8 : IX. Tình dục ..... trang 225 - Track 9: X. Những hiện tượng khác ... trang 269 - Track 10 : những chuyện lạ thường thấy... - Track 11 : XI. Ta chỉ là chất xúc tác... trang 333

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM