top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

GIẢI TÍCH TOÁN HỌC

Nhà Xuất Bản Giáo Dục ( Ấn hành)

GIẢI TÍCH TOÁN HỌC
Tác giả: (Chủ Biên) : Phó Giáo sư. Tiến sĩ : Đậu Thế Cấp
Nhà xuất bản : Giáo Dục ( Ấn hành)
Người đọc : Xuân Hùng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 105
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Phần 1: Giải tích một biến - Track 2 : Bài 3: Các Định lý về Giới hạn của dãy số - Track 3 : Chương 2: Giới hạn và tính liên tục của hàm một biến số - Track 4 : Bài 3: Vô cùng bé , vô cùng lớn - track 5 : Chương 3: Đạo hàm và vi phân của hàm một biến số - Track 6: Bài 5: Khảo sát Hàm Số - Track 7 : Chương 4: Tích Phân - Bài 1: Nguyên Hàm và Tích Phân Bất Định - Track 8 : Bài 3: Tích Phân Xác Định - Track 9: Bài 4: Ứng Dụng của tích phân xác định - Track 10 : Phần 2: Giải tích nhiều biến - Chương 5: Đạo Hàm và Vi Phân của Hàm nhiều biến số - Track 11: Bài 4: Vi phân của hàm nhiều biến số - Track 12 : Bài 7: Cực trị của hàm nhiều biến số - Track 13 : bài tập 5.1 kí hiệu x=(x1,x2) là phần tử của R mũ 2 - Track 14 : Chương 6: Tích phân bội - Bài 1: Tích phân phụ thuộc tham số - Track 15 : Bài 3: tích phân bội 3 - Track 16 : Chương 7: Tích Phân Đường và Tích Phân Mặt - Track 17 : Bài 4: Định lý Stokes và Định lý Gauss - Ostrogradski - Track 18 : Phần 3: Chuỗi và Phương trình vi phân - Track 19: Bài 3: Chuỗi Hàm - Track 20: Chương 9: Chương Trình Vi Phân Cấp 1 - track 21 : Chương 10 - Phương Trình Vi Phân Cấp Cao - track 22 : Bài 5: hệ phương trình Vi phân

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM