top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

10 Quy luật cuộc sống - Người đọc : Thiên Kim

Nhà Xuất Bản Trẻ và First News ấn hành

10 Quy luật cuộc sống - Người đọc : Thiên Kim
Tác giả: Dan Sullivan Catherine Nomura ( Biên dịch ) Vương Thảo, Thế Lâm
Nhà xuất bản : Trẻ và First News ấn hành
Người đọc : Thiên Kim
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 50
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời giới thiệu - Track 2 : Quy luật 2 - Track 3 : Quy luật 4 - Track 4 : Quy luật 6 - Track 5 : Quy luật 8 - Track 6 : Quy luật 10

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM