top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

truyện ngắn thành phố Hồ Chí Minh - Người đọc : Hoàng Anh
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản : Văn Học ấn hành 2000
Người đọc : Hoàng Anh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 77
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Sơn Nam ( Trang 5 ) - Track 2 : Nguyễn Hồ ( Trang 28 ) - Track 3 : Võ Trần Nhã ( Trang 42 ) - Track 4 : Nguyễn Quang Sáng ( Trang 61 ) - Track 5 : tôi đứng dưới cầu thang ( Trang 81 ) - Track 6 : Hồng Bảo ( Trang 100 ) - Track 7 : Mường Mán ( Trang 111 ) - Track 8 : Nguyễn Trọng Nghĩa ( Trang 130 ) - Track 9 : Lê Văn Thảo ( Trang 152 ) - Track 10 : Hoàng Đình Quang ( Trang 163 ) - Track 11 : Anh Đức ( Trang 188 ) - Track 12 : Tô Hoàng ( Trang 210 ) - Track 13 : Khải Nguyên ( Trang 228 ) - Track 14 : Hoa Cau ( Trang 249 ) - Track 15 : Lý Lan ( Trang 270 ) - Track 16 : Trang Thế Hy ( Trang 283 ) - Track 17 : Nguyễn Mạnh Tuấn ( Trang 305 ) - Track 18 : Phải đi vào từng nhà ( Trang 337 ) - Track 19 : Mạc Đường Hồng ( Trang 368 ) - Track 20 : Nguyễn Thị Mây ( Trang 391 ) - Track 21 : Trần Thanh Giao ( Trang 413 ) - Track 22 : Đoàn Văn Đạt ( Trang 437 ) - Track 23 : Ngô Thị Kim Cúc ( Trang 458 ) - Track 24 : Nguyễn Thị Xuân Mai ( Trang 472 ) - Track 25 : Trúc Phương ( Trang 495 )

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM