top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

một thời chân đất - Người đọc : Kim Xuân - Mix nhạc Lê Vinh
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản : Tổng hợp Tp.HCM - ấn hành
Người đọc : Kim Xuân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 68
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Thay lời tựa ( Trang 5 ) - Track 2 : Hồ Thi Ca ( Trang 28 ) - Track 3 : Phan Tùng Châu ( Trang 56 ) - Track 4 : Trần Ngọc Đệ ( Trang 77 ) - Track 5 : Thanh Đính ( Trang 96 ) - Track 6 : Đoàn Xuân Hải ( Trang 121 ) - Track 7 : Bùi Nguyễn trường kiên ( Trang 142 ) - Track 8 : Huỳnh Lệ ( Trang 168 ) - Track 9 : Phạm Thị Phi Mỹ ( Trang 195 ) - Track 10 : Thảo Nguyên ( Trang 223 ) - Track 11 : Linh Phụng ( Trang 247 ) - Track 12 : Nguyễn Tuấn Quyền ( Trang 273 ) - Track 13 : Huỳnh Thanh ( Trang 299 ) - Track 14 : Lê Hữu Thành ( Trang 322 ) - Track 15 : Nguyễn Kim Tuyến ( Trang 350 ) - Track 16 : Lê kim Viên ( Trang 368 ) - Track 17 : Bùi Thế Vinh - (Trang 387)

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM