top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống Tin Học Lớp 10 - Người đọc: Thảo Chi, Thiên Kim
Tác giả: Tổng chủ biên: Phạm Thế Long, Chủ biên : Đào Kiên Quốc, đồng biên soạn: Bùi Việt Hà, Lê Chí Ngọc, Lê Kim Thư
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Thảo Chi, Thiên Kim
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 36
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Bài 2 : Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội - Track 3 : Bài 4 : Hệ Nhị phân và dữ liệu số nguyên - Track 4 : Bài 6 : Dữ liệu âm thanh và hình ảnh - Track 5 : Chủ đề 2 - Mang Máy Tính và Internet - Track 6 : Chủ đề 3 - Đạo đức - Pháp luật và Văn hóa trong môi trường số - Track 7 : Chủ đề 4 - Ứng dụng Tin học - Track 8 : Chủ đề 5 - Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính - Track 9 : Bài 18 : Các lệnh vào ra đơn giản - Track 10 : Bài 20 : Câu lệnh lặp for - Track 11 : Bài 23 : Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách - Track 12 : Bài 25 : Một số lệnh làm việc với xâu kí tự - Track 13 : Bài 27 : Tham số của hàm - Track 14 : Bài 29 : Nhận biết lỗi chương trình - Track 15 : Bài 31 : Thực hành viết chương trình đơn giản - Track 16 : Chủ đề 6 - Hướng Nghiệp với Tin Học

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM