top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

"Xin" việc cả thế giới - Người đọc : Diễm Khanh
Tác giả: Trân Huỳnh Trần
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : Diễm Khanh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 47
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Gặp nhau ở đâu ? (Trang 39 ) - Track 3 : Vòng kiểm tra ( Trang 66 ) - Track 4 : Nhà có điều kiện ( Trang 92 )

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM