top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Ta biết gì khi ta ăn ? - Người đọc : Thanh Thanh

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành .năm 2019

Ta biết gì khi ta ăn ? - Người đọc : Thanh Thanh
Tác giả: Tiến sĩ Minh Giang
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành .năm 2019
Người đọc : Thanh Thanh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 67
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời giới thiệu ( Trang 6 ) - Track 2 : Chương bốn : Chuyện sếp ( Trang 58 ) - Track 3 : Chương bảy : Chuyện ở siêu thị ( Trang 100 ) - Track 4 : Chuyện mình ( Trang 154 )

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM