top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Những Học thuyết Cơ bản của Y học Cổ truyền - Người đọc: MC Quốc Bình, Thế Hoàng, Liên Xuyến, Như Minh, Yến Anh
Tác giả: Bành Khừu - Đặng Quốc Khánh
Nhà xuất bản : Hà Nội ấn hành năm 2002
Người đọc : MC Quốc Bình, Thế Hoàng, Liên Xuyến, Như Minh, Yến Anh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 1771
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chương Một : Phương pháp tư duy chủ yếu và Cơ sở triết học của Y học cổ truyền - Track 3 : 2./ Nội dung cơ bản của học thuyết âm dương - Track 4 : Phần ba : Học thuyết ngũ hành - Track 5 : 3.2.2 Truyền biến quan hệ tương khắc - Track 6 : Phần bốn - Phương pháp tư duy chủ yếu của y học cổ truyền - Track 7 : Chương Hai : Khí huyết tân dịch - Track 8 : 5.3- Dinh khí - Track 9 : C. Tân dịch - Track 10 : Chương Ba : Tạng Phủ - Track 11 : 1.3.4 Thuyết Mệnh môn là khí động trong Thận - Track 12 : 3.1.1 Chủ khí, tư hô hấp - Track 13 : (d) Ảnh hưởng đến Đởm - Track 14 : B. Lục Phủ - Track 15 : D. Quan hệ giữa các Tạng Phủ - Track 16 : Chương bốn : Kinh Lạc - Track 17 : C. Mười hai kinh mạch - Track 18 : E. Biệt Kinh, Biệt Lạc, Kinh Cân, Da - Track 19 : Chương năm : Hình thể và các quan khiếu - Track 20 : B. Các Quan Khiếu - Track 21 : Chương Sáu : Nguyên nhân gây bệnh - Track 22 : 1.3.2 Tính chất và đặc điểm gây bệnh của thấp tà - Track 23 : B. Tác nhân gây bệnh từ bên trong - Track 24 : C. Những nhân tố gây bệnh hình thành trong quá trình bệnh lý - Track 25 : D. Các nhân tố gây bệnh khác - Track 26 : Chương bảy : Phát Bệnh - Track 27 : B. Các hình thức phát bệnh - Track 28 : Chương Tám - Cơ chế phát sinh bệnh - Track 29 : 1.2.3 Tà thịnh chính hư - Track 30 : 2.3.2 Dương tổn cập âm - Track 31 : 3.2.3 Huyết nhiệt - Track 32 : B. Sự truyền biến bệnh - Track 33 : (b) Truyền biến theo vệ khí dinh huyết - Track 34 : Chương Chín : Dưỡng sinh và nguyên tắc điều trị - Track 35 : B. Nguyên tắc điều trị - Track 36 : 3. Phù chính trục tà

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM