top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Mùa nước nổi trong đời sống văn hóa đồng bằng sông Cửu Long - người đọc : Kim Phượng
Tác giả: Biên khảo : Nguyễn Hữu Hiếu
Nhà xuất bản : Văn Hóa Văn Nghệ ấn hành
Người đọc : Kim Phượng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 290
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Sông Ba Lai chạy qua phía Bắc tỉnh Bến Tre - Track 3 : Chương II - Nơi ăn trốn ở trong mùa nước nổi - Track 4 : Chương III - Hoạt động sản xuất ... - Track 5 : Khai thác động vật hoang dã - Track 6 : Tum đông cá bông - Track 7 : Một số nghề đặc biệt trong mùa nước - Track 8 : Top bàn là công đoạn phân loại bàn theo chiều cao - Track 9 : Chương IV - Mùa nước nổi trong đời sống văn hóa

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM