top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Tiếng Anh 10 Friends Global - Workbook - Người đọc : Hoàng Anh

Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2022

Tiếng Anh 10 Friends Global - Workbook - Người đọc : Hoàng Anh
Tác giả: Chủ biên: Vũ Mỹ Lan, Đồng biên soạn: Huỳnh Đông Hải, Nguyễn Thúy Liên, Huỳnh Ngọc Thùy Trang, Trần Thụy Thùy Trinh
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2022
Người đọc : Hoàng Anh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 203
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : 1D Grammar - Articles - Track 3 : 1E Word Skills - Adjective endings - Track 4 : Unit 2 - Adventure - Track 5 : 2E - Word Skills - Word building - Track 6 : Unit 3 - On screen - Track 7 : 3E - Word Skills - Negative adjective prefixes - Track 8 : Unit 4 - Our planet - Track 9 : 4E - Word Skills - Phrasal verbs - Track 10 : Unit 5 - Ambition - Track 11 : 5E - Word Skills - Prefixes - Track 12 : Unit 6 : Money - Track 13 : 6E - Word Skills - Verb patterns - Track 14 : Unit 7 - Tourism - Track 15 : 7E - Word Skills - Compounds - Track 16 : Unit 8 - Science - Track 17 : 8E - Word Skills - verb + preposition - Track 18 : 1 - Cumulative Review 1 - Track 19 : 4 - Cumulative Review 4

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM