top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

GIÁO TRÌNH CÔNG TÁC THAM VẤN TRẺ EM

Nhà Xuất Bản ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM - Ấn hành năm 2000

GIÁO TRÌNH CÔNG TÁC THAM VẤN TRẺ EM
Tác giả: David Geldard & Kathryn Geldard
Nhà xuất bản : ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM - Ấn hành năm 2000
Người đọc : Hướng Dương
Người dịch : Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê Lộc
Lượt nghe : 20
Thông tin chi tiết :

PHẦN 1- CÔNG TÁC THAM VẤN TRẺ EM - GIỚI THIỆU THỰC HÀNH - 1/ LỜI MỞ ĐẦU Cuốn sách này chọn từ thể văn tương tác

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM