top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân trời sáng tạo TOÁN - Lớp 10 - Tập hai - Người đọc: Định Phương
Tác giả: Tổng chủ biên: Trần Nam Dũng - Chủ biên: Trần Đức Huyên, đồng biên soạn : Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Định Phương
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 96
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : lời nói đầu - Track 2 : Bài 2 - Giải bất phương trình bậc hai một ẩn - Track 3 : Bài 3 - Phương trình quy về phương trình bậc hai - Track 4 : Chương VIII . Đại số tổ hợp - Track 5 : Bài 2 - Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp - Track 6 : Bài 3 - Nhị thức Newton - Track 7 : Phần Hình học và đo lường - Track 8 : Bài 2 : Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ - Track 9 : Bài 3 : Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ - Track 10 : Bài 4 : ba đường conic trong mặt phẳng tọa độ - Track 11 : Phần Thống kê và Xác suất - Track 12 : Hoạt động thực hành và trải nghiệm

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM