top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

QUỐC HỘI - Luật số: 29/2018/QH14 - Luật bảo vệ bí mật nhà nước - Người đọc : Phương Thảo
Tác giả: .....
Nhà xuất bản : .....
Người đọc : Phương Thảo
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 144
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Chương I : Những Quy Định Chung - Track 2 : Chương III : Hoạt động bí mật bảo vệ nhà nước

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM