top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Những bài Giảng Văn chọn lọc lớp 12 - Tập 1 - luyện thi CĐ Và ĐH
Tác giả: NGUYỄN BÁ NGÃI
Nhà xuất bản : TRẺ - Ấn hành 2009
Người đọc : NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 19
Thông tin chi tiết :

LỜI NÓI ĐẦU - Những bài Giảng - Văn chọn lọc lớp 12 - Tập 1 VÀ Tập 3 - luyện thi CĐ Và ĐH được biên soạn nhằm giúp các em có thêm tư liệu tham khảo

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM