top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

GIÁO TRÌNH Pháp Luật Đại Cương

Nhà Xuất Bản Khoa học xã hội Hà Nội ấn hành

GIÁO TRÌNH Pháp Luật Đại Cương
Tác giả: (đồng chủ biên: Tiến Sĩ Bùi Kim Hiếu, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh Đào
Nhà xuất bản : Khoa học xã hội Hà Nội ấn hành
Người đọc : Lê Minh Hạ, Uyên Minh , Minh Hoàng, Thế Hoàng , Hoàng Ngọc , Nguyệt Minh, Ngô Hồng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 1890
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chương 2 : Những vấn đề cơ bản về pháp luật - Track 3 : Chương 3 : Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam - Track 4 : Chương 4 : Quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật - Track 5 : Chương 5 : Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật - Track 6 : Chương 6 : Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý - Track 7 : Chương 7 : Hệ thống pháp luật Việt nam - Track 8 : PHẦN 2 - MỘT SỐ NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT NUỐC CỘNG HÒA XHCNVN - Track 9 : PHẦN 2 - Chương 2 : NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH - Track 10 : PHẦN 2 - Chương 3 : NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ - Track 11 : PHẦN 2 - Chương 4 : NGÀNH LUẬT DÂN SỰ - Track 12 : PHẦN 2 - Chương 5 : NGÀNH LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH - Track 13 : PHẦN 2 - Chương 6 : NGÀNH LUẬT LAO ĐỘNG - Track 14 : PHẦN 2 - Chương 7 : NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI - Track 15 : PHẦN 2 - Chương 8 : NGÀNH LUẬT MÔI TRƯỜNG - Track 16 : PHẦN 2 - Chương 9 : NGÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI - Track 17 : PHẦN 2 - Chương 10 : CÔNG PHÁP QUỐC TẾ VÀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ - Track 18 : II-/ Tư pháp Quốc tế - Track 19 : PHẦN 3 PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG - Track 20 : 4- / Kiểm soát tài sản

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM