top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

SHAKESPEARE

Nhà Xuất Bản Kim Đồng - Ấn hành

SHAKESPEARE
Tác giả: ..
Nhà xuất bản : Kim Đồng - Ấn hành
Người đọc : Hướng Dương
Người dịch : PHÚ NGUYÊN
Lượt nghe : 15
Thông tin chi tiết :

Shakespeare CHƯƠNG 1 ....

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM