top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - TOÁN - LỚP 2 - TẬP MỘT - Người đọc : Quang Điền
Tác giả: Tổng Chủ biên: Trần Nam Dũng - Chủ biên: Khúc Thành Chính, đồng biên soạn: Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh T Kim Trang
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Quang Điền
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 207
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Điểm, đoạn thẳng, điểm A, điểm B, đoạn thằng AB - Track 3 : Phần 2 - Phép Cộng, Phép Trừ qua 10 trong phạm vi 20 - Track 4 : 11-/ Trừ đi một số - Track 5 : 3-/ Phép cộng, Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 - Track 6 : Có thể chắc chắn - Không thể

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM