top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Chuyên Đề Học Tập Toán Lớp 10 - Người đọc: Xuân Hùng
Tác giả: (Tổng Chủ Biên : Trần Nam Dũng) - (Chủ biên : Trần Đức Huyên) -(Đồng Biên soạn: Nguyễn Thành Anh, Đặng Văn Đoạt)
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Xuân Hùng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 204
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 2 : Ứng dụng hệ phương trình bậc nhất ba ẩn - Track 3 : Chuyên đề 2 - Phương pháp quy nạp Toán Học và Nhị Thức Newton - Track 4 : Bài 2. Nhị Thức Newton - Track 5 : Chuyên đề 3 _ Ba đường Conic và ứng dụng - track 6 : Bài 3 - Parabol

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM