top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Địa Lí lớp 10 - Người đọc : Trường An
Tác giả: (Tổng chủ biên: Nguyễn Kim Hồng), đồng chủ biên: Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh, - đồng biên soạn: Đỗ Thị Hoài, Lâm Thị Xuân Lan, Hoàng Thị Kiều Oanh...
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Trường An
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 368
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Chương 2 : Trái đất - Track 3 : Chương 3 : Thạch Quyển - Track 4 : Chương 4: Khí Quyển - Track 5 : Chương 5 : Thủy Quyển - Track 6 : Chương 6 : Sinh Quyển - Track 7 : Chương 7 : Một số quy luật của vỏ địa lí - Track 8 : Chương 8 : Địa lí dân cư - Track 9 : Chương 9 : Nguồn lực phát triển kinh tế, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế - Track 10 : chương 10 - Địa lí các ngành kinh tế - Track 11 : Bài 29 - Cơ cấu, vai trò và đặc điểm công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp - Track 12 : Địa lí ngành giao thông vận tải - Track 13 : Chương 11. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM