top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Tin Học - Lớp 7 - Người đọc: Trần Diễm Khanh
Tác giả: Tổng chủ biên: Quách Tất Kiên - Chủ biên: Quách Tất Kiên - Đồng biên soạn: Phạm Duy Phượng Chi, Quách Tất Hoàn, Hồ Thị Hồng
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Trần Diễm Khanh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 32
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Hướng Dẫn Sử Dụng Sách - Track 2 : Bài 3 - Thực Hành thao tác với tệp và thư mục - Track 3 : Chủ đề 3 : Đạo Đức, Pháp Luật và Văn Hóa trong môi trường số - bài 6: Văn Hóa Ứng Xử qua phương tiện truyền thông số - Track 4 : Bài 8 - Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức - Track 5 : Bài 11 - Tạo Bài trình chiếu - Track 6 : Chủ đề 5 - Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính - Bài 13 : Thuật toán tìm kiếm

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM