top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Kiến Tạo Thế hệ Việt Nam Ưu Việt - Người đọc : Yến Anh

Nhà Xuất Bản Hồng Đức - First News Ấn hành

Kiến Tạo Thế hệ Việt Nam Ưu Việt - Người đọc : Yến Anh
Tác giả: Giáo Sư John Vũ
Nhà xuất bản : Hồng Đức - First News Ấn hành
Người đọc : Yến Anh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 37
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Giáo Sư John Vũ là một nhà quản lý chuyên nghiệp và chuyên gia thế giới về Công nghệ thông tin - Track 2 : Biết thêm một ngôn ngữ như là có thêm một linh hồn - Track 3 : Đừng để ý chí gầm lên trong khi năng lực chỉ đủ sức thì thầm - Track 4 : Tư duy phản biện - Track 5 : Học suốt đời học những điều mới - Track 6 : Thành công là việc sử dụng tối đa năng lực mà bạn có - Track 7 : Các kỷ năng cần cho tương lai , kỷ năng thế kỷ 21

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM