top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT - Lớp 10 - Người đọc: Lê Minh Hạ
Tác giả: Tổng Chủ Biên: Huỳnh Văn Sơn, Đồng chủ biên: Đỗ Công Nam, Phạm Mạnh Thắng, Đồng biên soạn: Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa Đăng, Trần Nguyên Quang Hạ, Nguyễn Trần Minh Hải, Lê Nhân Mỹ...
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Lê Minh Hạ
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 33
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách, yêu cầu cần đạt - Track 2 : Chủ đề 2 : Thị trường và cơ thể thị trường - Track 3 : Chủ đề 3 : Ngân sách nhà nước và thuế - Track 4 : Chủ đề 4 : Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh - Track 5 : Chủ đề 5 : Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng - Track 6 : Chủ đề 6 : Lập kế hoạch tài chính cá nhân - Track 7 : PHẦN HAI - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - Chủ đề 7 : Hệ thống chính trị nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Track 8 : Bài 14 : Quốc Hội Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Track 9 : Bài 15 : Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân - Track 10 : Chủ đề 8 : Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Track 11 : Chủ đề 9 : Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Track 12 : Bài 22: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013 về Quyền con người, Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân - Track 13 : Bài 24 : Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013 về Bộ máy nhà nước

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM