top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài tập TOÁN - LỚP 6 - Tập Một - Người đọc: Hoàng Anh
Tác giả: Đồng tổng chủ biên: Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị - Đồng chủ biên: Võ Đức Chung, Trần Đức Huyên - Đồng Biên soạn: Ngữ Cam, Nguyễn Khắc Khoải, ...
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Hoàng Anh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 43
Thông tin chi tiết :

- Track 1 ; Lời Nói Đầu - Track 2 : Bài 3 - Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên - Track 3 : Bài 5 : Ký tự thực hiện các phép tính - Track 4 : Bài 7 : Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 - Track 5 : Bài 10: Số nguyên tố hoặc số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố - Track 6 : Bài 13 : Bội chung, Bội chung nhỏ nhất - Track 7 : Chương 2 - Số Nguyên - Bài 1 - SỐ nguyên âm và tập hợp các số nguyên - Track 8 : Bài 3 - Phép cộng và phép trừ hai số nguyên - Track 9 : Bài 4 : Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên - Track 10 : Phần Hình Học và Đo Lường - Chương 3 - Hình học trực quan các hình phẳng trong thực tiễn - Bài 1: Hình vuông, tam giác đều, lục giác đều - Track 11: Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thục tiễn - Track 12 : Phần một số yếu tố thống kê và sát xuất - Chương 4 - Một số yếu tố thống kê - Bài 1 : Thu thập và phân loại dữ liệu - Track 12 : Bài 4 : Biểu đồ cột, biểu đồ cột ghép

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM