top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Ping - Vượt ao tù ra biển lớn - Người đọc: Bình Minh

Nhà Xuất Bản Tổng hợp Tp.HCM và First News ấn hành

Ping - Vượt ao tù ra biển lớn - Người đọc: Bình Minh
Tác giả: Stuart Avery Gold - Người dịch : Thanh Thảo - Hoàng Minh
Nhà xuất bản : Tổng hợp Tp.HCM và First News ấn hành
Người đọc : Bình Minh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 318
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : 1/- Lời mở đầu - Track 2 : 3/- Khai tâm mở trí - Track 3 : 5/- Tìm kiếm tầm nhìn - Track 4 : Hành trình ra biển lớn - Track 5 : 5/- Những lời giáo huấn của tre - Track 6 : 6/- Đầm lầy trơn trợt

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM