top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ SGK CTST - Bài tập LỊCH SỬ và ĐỊA LÍ (Phần Địa Lí ) - lớp 7 - Người đọc: Bình Minh
Tác giả: ( Đồng chủ biên: Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh), ( Đồng biên soạn: Vũ Thị Bắc, Trần Ngọc Điệp, Nguyên Há Quỳnh Giao, Hoàng Thị Kiều Oanh, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Chung)
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Bình Minh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 16
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 2 - Châu Á - Bài 5. Thiên Nhiên Châu Á - Track 3 : Chương 3 - Châu Phi - Bài 9. Thiên Nhiên Châu Phi - Track 4 : Chương 5 - Châu Đại Dương - Bài 19. Thiên Nhiên Châu Đại Dương

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM