top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH

Nhà Xuất Bản TRẺ - Ấn hành

LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH
Tác giả: THU GIANG - NGUYỄN HUY CẬN
Nhà xuất bản : TRẺ - Ấn hành
Người đọc : Lê Như Quỳnh
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 26
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nhà Xuất Bản - Track 2 - Chương 1 - ĐẠO ĐỨC KINH - Track 3 : Chương 7 : A- Thiên trường địa cửu - Track 4 : Chương 22 : A/ Khúc tắc toàn - Track 5 : Chương 36 - A/ Tương dục hấp chi - Track 6 : Chương 50 - A/ Xuất sanh nhập tử - Track 7 : Chương 60 - A/ Trí đại quốc nhược phanh tiểu tiên - Track 8 : Chương 68 - A/ Thiện vi sĩ giả bất vũ

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM