top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Óc Sáng Suốt - Người đọc : Lê Như Quỳnh
Tác giả: Thu Giang ( Nguyễn Duy Cần)
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : Lê Như Quỳnh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 40
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Óc Sáng Suốt phương pháp tự rèn luyện cho minh một Óc Sáng Suốt để có thể tự lập và định đoạt lấy cuộc sống của mình - Track 2 .: S/. Phương pháp quan sát - Track 3 : G./ Nét đặc biệt - Track 4 : Chương thứ 2 - Thuật tập trung tin thần - Track 5 : Chương thứ 3 - Thuật tưởng tượng - Track 6 : Chương thứ tứ 4 - Thuật tổ chức tư tưởng - Track 7 : Chương thứ 5 - thuật nhớ lâu

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM