top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Phẩm cách Quốc gia - Người đọc : Phương Anh

Nhà Xuất Bản Phụ Nữ ấn hành

Phẩm cách Quốc gia - Người đọc : Phương Anh
Tác giả: Fujiwara Masahiko - Người dịch: Nguyễn Quốc Vương
Nhà xuất bản : Phụ Nữ ấn hành
Người đọc : Phương Anh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 30
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói Đầu - Track 2 : Chương 2 : Nếu chỉ có Logic thế giới sẽ phá sản - Track 3 : Chương 3 - Hoài nghi tự do bình đẳng dân chủ - Track 4 : Chương 4 : Nhật Bản Quốc gia của cảm xúc và hình thức - Track 5 : Chương 5 : Phục hồi tin thần Võ sĩ đạo - Track 6 : Chương 6 - tại sao cảm xúc và hình thức lại quan trọng ? - Track 7 : Chương 7 - Phẩm cách Quốc gia

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM