top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Phút Cuối - Người đọc : Hồng Hà

Nhà Xuất Bản Tổng hợp Tp.HCM ấn hành năm 2012

Phút Cuối - Người đọc : Hồng Hà
Tác giả: Norine Dresser & Fredda Wasserman - Người dịch: Phan Quang
Nhà xuất bản : Tổng hợp Tp.HCM ấn hành năm 2012
Người đọc : Hồng Hà
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 13
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Chương 2 - Cuộc trò chuyện - Track 3 : Chương 3 - Dịch vụ chăm sóc người sắp qua đời - Track 4 : Quyết định của gia đình - Track 5 : Chương 6 - Chuẩn bị nói lời từ biệt - Track 6 : Chương 7 - Thời khắc cuối cùng - Track 7 : Chương 8 - Đám tang - Track 8 : Chương 9 - Kỷ vật - Track 9 : Chương 10 - Nỗi đau buồn - Track 10 : Chương 11 - Còn bọn trẻ thì sao? - Track 11 : Chương 12 - Giúp đỡ những người gặp nỗi đau mất mát

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM