top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sáng Tạo Bừng Cháy Sức Mạnh Bên Trong - Người đọc : Thiên Ân

Nhà Xuất Bản Thế Giới và First News ấn hành

Sáng Tạo Bừng Cháy Sức Mạnh Bên Trong - Người đọc : Thiên Ân
Tác giả: Osho - Người dịch : Hồ thị Việt Hà
Nhà xuất bản : Thế Giới và First News ấn hành
Người đọc : Thiên Ân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 17
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời tựa - Track 2 : Năm trở ngại - Track 3 : 2-/ Chủ nghĩa cầu toàn - Track 4 : Bốn chìa khóa - Track 5 : Bốn câu hỏi - Track 6 : Sáng tạo

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM