top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Giáo Dục Thể Chất - Lớp 7 - Người đọc : Liên Xuyến
Tác giả: (Tổng Chủ Biên: Trịnh Hữu Lộc) - (chủ biên: Lưu Trí Dũng) - Đồng biên soạn: Lê Minh Trí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, :âm Thanh Minh, Trần Thái Ngọc, Phạm Thái Vinh
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Liên Xuyến
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 19
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chủ đề 2 - Nhảy xa kiểu ngồi - Track 3: Chủ đề 3 : Chạy cự ly trung bình - Track 4 : Phần 3 - Thể thao tự chọn - Chủ đề 1 : Thể dục AEROBIC - Track 5 : Chủ đề 2 - BÓNG ĐÁ

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM