top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài Tập CÔNG NGHỆ - Lớp 7 - Người đọc : Liên Xuyến
Tác giả: Đồng Chủ Biên: Bùi Văn Hồng, Nguyễn Thị Cẩm Vân - Đồng biên soạn: Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Nguyễn Tiến Lực, Quách Văn Thiêm, Nguyễn Thị Thúy
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Liên Xuyến
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 15
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 3 - Trồng, Chăm sóc và Bảo vệ rừng - Bài 6 : Rừng ở Việt Nam - Track 3 : Phần 2 : Chăn Nuôi - Chương 4 - Mở đầu về chăn nuôi - Bài 8 : Nghề chăn nuôi ở Việt Nam - Track 4 : Chương 6 : Nuôi Thủy Sản - Bài 12 : Ngành Thủy Sản ở Việt Nam

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM