top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sống có giá trị - tập 1: Hãy sống mạnh mẽ - Người đọc : Yến Anh
Tác giả: Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lương Đỉnh Nhân, Nguyễn Hoàng Minh Tân, Nguyễn thị Diệu Hạnh, Nguyễn Vũ Nguyên
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : Yến Anh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 15
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Mở đầu - Track 2 : Ngày thứ 2 - ngày trãi nghiệm - Ngày của những thói quen - Track 3 : Ngày thứ 6 - Tự trãi nghiệm - Ngày để chạy

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM