top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - TỰ NHIÊN & XÃ HỘI - Lớp 3 - Người đọc : Xuân Hiếu
Tác giả: Tổng Chủ Biên : Đỗ Xuân Hội - Chủ Biên : Nguyễn Thị Thu Hằng - Đồng Biên Soạn : Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng, Trần Thanh Sơn
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Xuân Hiếu
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 296
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2 : Chủ đề : TRƯỜNG HỌC - Track 3 : Chủ đề : CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG - Track 4 : Chủ đề : THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT - Track 5 : Chủ đề : CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE - Track 6 : Chủ đề: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM