top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - ĐẠO ĐỨC - lớp 3 - Người đọc : Ngọc Hân
Tác giả: (Tổng Chủ Biên: Huỳnh Văn Sơn ) -(đồng chủ biên : Mai Mỹ Hạnh, Phạm Quỳnh). ( đồng biên soạn : Lê Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy Dung, Ng. T Mỹ Hạnh, Ng. Thị Vân Hương )
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Ngọc Hân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 252
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Hướng dẫn sử dụng sách - Track 2: Chủ đề: Khám Phá Bản Thân

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM