top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Dám Chấp Nhận

Nhà Xuất Bản NXB Tổng Hợp TPHCM - ấn hành

Dám Chấp Nhận
Tác giả: Ernie Carwile - Biên dịch : Thế Lâm, Việt Hương, Minh Trâm, Hồng Anh
Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TPHCM - ấn hành
Người đọc : MC Minh Hoàng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 7
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Đánh thức thái độ - Track 3 : Sự kiên trì - Track 4 : Dám thành công

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM