top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

YOGA THỰC HÀNH ( CHO MỌI LỨA TUỔI )

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành

YOGA THỰC HÀNH ( CHO MỌI LỨA TUỔI )
Tác giả: PHILIPPE DE MERIC - người dịch : Vũ Liêm
Nhà xuất bản : Văn Hóa Thông Tin ấn hành
Người đọc : Lê Như Quỳnh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 21
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : YoGa Thực Hành - Track 2 : Chương 5 - Phải Thở như Thế Nào ? - Track 3 : Chương 9 - Buổi đầu tiên tập tư thế những ASANA - NHÓM 1 - Track 4 : Chương 12 - Thực hành Chú Ý có Ý thức - Track 5 : Chương 15 - Những Asana - Nhóm 3 - Track 6 : Chương 18 - Vệ sinh thần kinh - Track 7 : Chương 21 - YoGa và tuổi thọ - Track 8 : Chương 25 - Tư thế Chúa Tể - Track 9 : Chương 28 - Chúng ta hãy định vị trí

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM