top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

101 quan điểm kinh doanh sẽ thay đổi cách bạn làm việc
Tác giả: Antonio E. Weiss - Người dịch: Hoàng Nữ Minh Nguyệt và Nguyễn Huy Tùng
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : An Đồng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 16
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Về tác giả - Track 2 : Quan điểm #8 /Con người rất kém về phân số - Track 3 : Quan điểm # 17 / Tránh quá tải lựa chọn "đơn giản đi, đồ ngốc" - Track 4 : Quan điểm # 27 / Làm sao biết lãnh đạo đang nói dối - Track 5 : Quan điểm # 36 / Căng thẳng trong công việc? Hãy chạy bộ - Track 6 : Quan điểm # 45 / Đây là (một) mục tiêu của tôi - Track 7 : Quan điểm # 55 / Mạng lưới quan hệ chia sẻ kiến thức như thế nào - Track 8 : Quan điểm # 63 / Bạn đang theo nguyên lý Pareto hay cái đuôi dài ? - Track 9 : Quan điểm # 71 / Khi nào bạn nên đảo ngược cải cau mày của mình - Track 10 : Quan điểm # 80 / Tạo một tư thế và cảm nhận quyền lực - Track 11 : PHẦN 3 - Quan điểm dành cho tổ chức - Quan điểm # 86 / tại sao thi thố lại giúp bạn tiến bộ - Track 12 : Quan điểm # 93 / Công sở có làm bạn phát ốm không ?

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM