top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Cội…

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Cội…
Tác giả: Tôn Thất Nguyễn Thiêm
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : An Đồng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 24
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Rời càng xa sự đời là tiếng gần đến sự thật - Track 2 : Đơn giản thôi, mọi việc đều được nhìn nhận bởi tiếp cận và thông qua gốc độ nào đó - Track 3 : Trong chiều hướng đó - Track 4 : Nói cô động là diễn trình khởi từ cảnh vật đến cảnh quan và cảnh trí - Track 5 : Đã nói về cây bây giờ hãy nói về hồ về ao - Track 6 : Trong veo cùng hạt nắng - Track 7 : Siêu linh và thế tục - Track 8 : Điêu linh vùng vô định - Track 9 : Buông cõi trời đứng ngó

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM